Respekten för Människan

Om boken

Just nu har den ledningsfilosofi som utvecklades på Toyota efter andra världskriget spritt sig över hela världen och i alla branscher, oftast under benämningen Lean. Sjukhus, skolor och företag i alla dess former har sina Lean-satsningar i hopp om att nå de otroliga resultat som Toyota, med flera, har uppnått.

Men varför är det så få verksamheter som lyckas? De allra flesta kommer inte ens i närheten av de resultat som denna ledningsfilosofi bevisligen har förmåga att skapa. En av de vanligaste orsakerna är att man inte lyckas involvera alla medarbetarna i förbättringsarbetet vilket har sin grund i att ledarna inte förstår eller klarar av att leva upp till betydelsen av värderingen ”respekten för människan”.

Nu får du kliva in bakom kulisserna på Scania som länge ansetts som en av de mest framgångsrika verksamheterna i att tillämpa Lean och involvera sina medarbetare. Genom verkliga berättelser kommer du förstå vad som krävs för att fullt ut omsätta detta helt nya ledarskap.

Läs mer

Författarna

Robert Kusén, vice president inom SSAB EMEA, tidigare ledningsstrateg och Leanchef för Södertälje kommun och verkstadschef för Scanias motormontering. 2008 fick Robert stipendium av HM Konungen och stiftelsen ”Ungt ledarskap” för sina insatser som chef på Scania. Där lyckades han tillsammans med sitt lag på 275 medarbetare transformera den verkstad som gick under namnet Apberget till en förebild för svensk tillverkandeindustri. Tillsammans lyckades Apberget med det som de flesta står handfallna inför; att skapa en organisation där alla är med och driver utveckling med inre motivation som grund. Robert är nu en av de mest eftertraktade föreläsarna inom området ledarskap med Lean-filosofin som grund.

Arne Ljung, beteendevetare, mental tränare och konsult Arne var från början beteendevetaren som visste en hel del om beteenden, men som inte kunde hantera sitt eget beteende, och som efter långvarig träning fick en förståelse och ödmjukhet inför alla människors möjligheter att kunna växa och utvecklas. Arne har under många år arbetat framgångsrikt med relationer och ledarskap i många organisationer. 2003 skrev Arne boken ”Konsten att leda sig själv” som också fick pris i kategorin årets Ledarbok. Kopplingen till Scania har varit stark genom åren och Arne har dessutom varit Robert Kuséns mentor sedan 2000. Arne är en mycket uppskattad föreläsare och tränare inom området ledarskap och personlig utveckling.

VideoRobert Kusén om ledarskap

Omdömen

Magnus Lord

Legitimerad läkare, civilekonom, civilingenjör och specialist inom LEAN healthcare.

Detta är en enastående bok. Under många år har vi framhävt Scanias Lean-implementation som Sveriges mest framgångsrika, och nu får vi äntligen se pusselbiten som många gånger saknats. Vi får gå bakom kulisserna och lära den viktiga hörnsten som är så svår att ta till sig – det nya ledarskapet baserat på ”Respekten för människan”. I sjukvården förväntas läkare och sköterskor använda hjärnan gentemot patienten, men vad gäller verksamhetsutveckling är de vanligtvis inte betrodda och tvingas underkasta sig mer eller mindre verklighetsfrämmande beslut uppifrån. jag önskar att alla beslutsfattare och chefer i vården får chansen att läsa denna fantastiska bok, begrunda den och sedan gå ut och träna. Detta är framtiden.

Niklas Modig

Forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till boken "Detta är LEAN"

”Respekten för människan” är en fantastiskt insiktsfull bok som destillerar fram essensen av det nya ledarskapet. Författarna visar vad som krävs för att skapa en självutvecklande organisation. Se det unika i varje medarbetare och låt dem tillsammans forma en ostoppbar förbättringsmotor. Boken visar att det är ledarskapet som är raketbränslet till kreativiteten och engagemanget hos varje individ.

Kommentera

comments powered by Disqus

Kom i kontakt med oss genom att fylla i följande formulär.